Bemesting Gazon

Een goede bemesting is de basis voor het behouden van een mooi gazon

Bij het bemesten van het gazon moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het mesten bij inzaai en de onderhoudsbemesting.

Voor het mesten bij inzaai kan geopteerd worden voor organische of chemische meststoffen. Een belangrijk element is hierbij dat sommige meststoffen gebruik maken van wortelbevorderaars die zo bij de aanleg het gras al goed doen doorwortelen. Een algemene stelregel is hier een meststof te gebruiken met een niet te hoge stiktofwaarde (N)

Voor de onderhoudsbemesting kunt U organische of chemische meststoffen gebruiken. Traagwerkende chemische gazonmeststoffen hebben als voordeel dat ze speciaal ontwikkeld zijn in functie van de behoefte van de plant en dat ze gecontroleerd vrij komen. Zo kan men meststoffen gebruiken die vele maanden doorwerken. Tevens zijn ze vrij van zouten en is er geen gevaar voor verbranding. 2 a 3 bemestingen per jaar volstaan.